Värdegrund & policy

IF Linnéa har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar), med särskild inriktning att: ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Svensk Friidrott: Friidrottens värdegrund