Trygg idrott

IF Linnéas regler avseende begäran av utdrag från belastningsregistret

Alla ledare/tränare i IF Linnéa som deltar i vår barn- och ungdomsverksamhet ska uppvisa utdrag ut belastningsregistret enligt följande regler. Reglerna baseras på RFs riktlinjer om möjlighet för förening att begära utdrag från ett begränsat belastningsregister, vilket innehåller uppgifter om eventuella sexualbrott och grova våldsbrott.

Reglerna omfattar samtliga som deltar som ledare för föreningens ungdomsverksamhet (barn upp till 18 års ålder). Redan anställda ledare som byter arbetsuppgifter, från att ha arbetat med vuxna till att arbeta med barn upp till 18 år, omfattas också av dessa regler.  

Alla ledare i idrottsföreningar som arbetar med barn ska begära utdrag från belastningsregistret.

Gå in på https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag och signera med bank-id (eller motsvarande).

Typen av verksamhet ska vara "Arbete med barn i annan verksamhet än skola och omsorg". Fyll i e-post etc och klicka Nästa. Välj digital brevlåda (om du har en sådan).

När du fått svar till din digitala brevlåda (t ex Kivra, MinMyndighetspost) finns möjligheten att dela. Gör så, och skicka vidare utdraget per mejl till info@iflinnea.se. Utdraget destrueras efter att mottagandet noterats.

Om du inte vill eller kan använda digital brevlåda, går det även bra att få hem registerutdraget med vanlig post. Du ska sen visa upp utdraget från oöppnat kuvert för någon i styrelsen.

Föreningen har ett register där det sker en notering att personen har uppvisat ett godkänt registerutdrag. Utdrag ska visas upp vartannat år och gäller alla ledare 15 år och äldre samt föräldrar som deltar i aktiviteter med barn.

 

Mobbing och trakasserier

Barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska vara vägledande för all barn- och
ungdomsverksamhet upp till 18 år. All form av mobbing, trakasserier och övergrepp strider mot visionen ”Svensk Idrott - världens bästa” och idrottens fyra värdegrunder ”Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel”.
Inom idrotten accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska
behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande, inte motivet hos den som trakasserat.

 

Vart vänder jag mig?

Du har flera vägar att gå. Prata med din tränare. Hör av dig till styrelsen, som alltid är ytterst ansvarig för det som händer och kan avsluta ett samarbete med en tränare, skapa dialog eller förmedla det du upplever.

Det finns också externa kontakter, se information på Trygg idrott
BRIS. Till 116 111 kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner.
BRIS för dig som är ung: 116 111
BRIS Vuxentelefon: 0771-50 50 50
http://www.bris.se/

 

Policy och handlingsplaner

Plan för krishantering

Checklista för säkerhet vid resor

Doping: Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras. https://www.antidoping.se/

Ätstörning - Frisk & Fri i Riksföreningen mot Ätstörningar

Handlingsplan mot sexuella övergrepp

Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten

Länk till RF's webplats för trygg idrott